Välkommen till:

Karups Nygårds

Samfällighetsförening för fritidsanläggningar

                   Området Karups Nygård är vackert beläget i ett skogsområde mellan Blentarp och Sövde i Sjöbo kommun.

Klingavälsgården föreningens fritidsgård (Uthyres)

I föreningen finns 350 fastigheter med  både fritids och permanent boende. Mer än hälften är permanent boende. Föreningen äger skog, vägar, fritidsgård och badplats vid Sövdesjön m.m.

Föreningen har "eget vatten" och ett vattenverk. Två avloppsföreningar är knutna till föreningen. Föreningen ger ut två informationsskrifter per år s.k. Karupsbladet. Ytterligare information hittar du under flikarna till vänster.