Fler bilder från nedskjutningen hittar du här

Läs Hemligt förhörsprotokoll

Pdf format

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 11 april 1944 anföll 900 amerikanska fyrmotoriga bombplan  typ B 17 G ”Flygande Fästning” och B 24 ”Liberator”, ur den amerikanska 8.luftflottan” The Mighty Eight”,  bl.a. Rostock, Stettin, Cottbus m.fl. städer i norra Tyskland.
Av dessa nödlandade nio (9) plan i Skåne, varav (2) efter att ha blivit beskjutna av svenskt luftvärn.

 

Större bild

Ett förföljande tyskt  tvåmotorigt jaktplan, Messerschmitt Me 410 hade vid inflygning över svenska kusten vid Simrishamn beskjutits med varningseld, sedan LC givet signalen ”luftfara”, vilket innebar att planet fick beskjutas. Under sitt sökande av amerikanska bombplan kom det tyska planet inflygande, under molnen på en höjd av 500-800 m över Sövde flygfält (Krigsflygfält nr 2). Vid detta fält gavs signalen ”luftfara” kl 1152.
Planet iakttogs kl 1155 i riktning 4, av  7. motorbrigadens luftvärnskompani och kretsade ett varv runt flygfältet. När planet vid andra varvet kom från riktning 8, mot luftvärnskompaniets ena tropp, stödjepunkt 1. uppfattade eldledaren och pjäsbesättningen att det tyska planet besköt stödjepunken med sina kulsprutor.

 

img2

Bilden är publicerad med tillstånd av Militärmuseét Ystad Större bild

Eldledaren kommenderade omedelbart ”Verkanseld”. Efter 7-8 skott slets flygplanets högervinge av och flygplanet fortsatte sedan 300-500 m samt störtade i Sövde by.


Totalt avgavs 10 skott i två eldskurar med en pjäs, lvakan 40 mm, m/36.
Planet slog ned i vägbanan, c:a 50 m nordväst Sövde mejeri- nuvarande Sövde musteri.En krater på 10 meters diameter och 2 meters djup bildades. Vägsträckningen är nu ändrad och ett hus har byggts på nedslagsplatsen. Den tyska besättningen, Feldwebel (Sergeant) Josef  Kaulartz (f.1920) och Max Schultz ( f.1919), omkom omedelbart. De begrovs på Sövde kyrkogård. Under 1970- talet flyttades de till kyrkogården i Trelleborg, där man sammanfört delar av i Skåne stupade från 2:a världskriget.


I samband med att man givet signalen ”luftfara” vid luftvärnsförbandet, avbröt de soldater som åt lunch ( i matsalen som låg nere i byn), sin måltid och började cykla mot sina grupperingsplatser.. Tyvärr befann sig soldaten Nils Holmberg, Malmö på sin cykel just på den plats, där planet störtade. I vraket efter planet hittade man hans cykel och matkärl och det fanns inget tvivel om att han mött döden under planet.


Messerschmitt ME 410 nr 420622 med kodbeteckningen 3U+KM tillhörde 4./ZG (Zerstörergeschwader) 26  baserad i Königsberg.
En timme senare, kl 1256 besköt en annan tropp ur samma luftvärnskompani en Flygande Fästning B 17 G, som av sin besättning döpts till ”Lackin Shackin” (anm.översättes ej; alltför grov amerikansk soldatslang). Detta plan tvingades nödlanda vid Näsby boställe(norr om Klasaröd). Efter det att nio besättningsmän räddat sig med fallskärm, buklandade piloten planet på en åker och undkom oskadd.


Källor. Krigsförhörsprotokoll ”HEMLIG jämlikt kung.1938 nr 757”.
7. motbrig. Avd. VI , Nr H. 28, Upl 11/4 1944
Evert Persson
[email protected]